Χρήση σακουλών σε δοκιμές κομποστοποίησης σε συστήματα προσομοίωσης τεχνολογίας ανατρεπόμενων κάδων (windrows)