Η Συλλογή, μεταφορά και βελτιστοποίηση της πρώτης ύλης αποτελεί σημαντικό αντικείμενο μελέτης του έργου Β2Β. Διεξήχθησαν πειράματα ώστε να μελετηθεί το σύστημα αποκομιδής που στηρίζεται στις εξής παραλλαγές: α) χρήση κομποστοποιήσιμων σακουλών και μεταφορά με κλασικά φορτηγά αποκομιδής, συμπιεσμένα, β) χρήση κάδων μεταφόρτωσης και μεταφοράς χωρίς ψύξη αλλά και χωρίς συμπίεση, και γ) μεταφορά με κάδους μεταφόρτωσης (χωρίς συμπίεση) και με ψύξη (χρήση φορτηγών ψυγείων).