Είδος Φορέα  Προϋπολογισμός  Δημόσια Δαπάνη Δημόσια Δαπάνη (%)  Περιφέρειες
ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. Επιχείρηση 424.000,00€ 339.200,00€ 80,00 Αττικής
Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ερευνητικός Οργανισμός  120.575,11€ 120.575,11€ 100,00 Κρήτης
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ερευνητικός Οργανισμός  272.575,32€  272.575,32€  100,00  Κρήτης
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο -Εργαστήριο Αξιοποίησης Φυσικών πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Ερευνητικός Οργανισμός  165.325,42€  165.325,42€  100,00  Κρήτης
 Σύνολο  982.475,85€  897.675,85€  91,37  

 

ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.

http://www.enviroplan.gr/

Η ENVIROPLAN Α.Ε. είναι ένα ιδιωτική εταιρεία η οποία έχει ιδρυθεί στην Αθήνα /Ελλάδα το 2001. Το γραφείο παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους τομείς της διαχείρισης των αποβλήτων, του περιβάλλοντος, της ενέργειας, των τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού και διαχείρισης έργου, ξεκινώντας από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι και την επίβλεψη κατασκευής, και την κατάρτιση του πελάτη για τη λειτουργία του έργου. Δεδομένου ότι η φιλοσοφία της εταιρίας είναι η διεπιστημονική προσέγγιση των τεχνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων, στην εταιρεία απασχολούνται περισσότεροι από 60 επιστήμονες και μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων. Με καινοτόμες ιδέες, μακροχρόνια τεχνογνωσία και σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων, η ομάδα της εταιρείας ENVIROPLAN διαθέτει ικανότητες και προσόντα για να εργαστεί σε πολύπλοκα ζητήματα. Μέσω της πολύχρονης παρουσίας της στο χώρο, η ENVIROPLAN Α.Ε. έχει επιτύχει ένα τεράστιο διεθνές δίκτυο εμπειρογνωμόνων και συμβουλευτικών εταιρειών, μέσω των οποίων είναι σε θέση να εφαρμόσει και διαχειριστεί έργα κάθε κλίμακας με επιτυχία. Ο πιο σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή και μακροχρόνια παρουσία της ENVIROPLAN Α.Ε. στη διεθνή αγορά είναι η άριστη, επαγγελματική και στενή συνεργασία με τους πελάτες και τους συνεργάτες. Διαθέτοντας τη δυνατότητα να συνεργαστεί με άλλους έμπειρους και αξιόπιστους διεθνείς φορείς, καθώς και με εξειδικευμένους τοπικούς εμπειρογνώμονες, εγγυάται την άψογη εφαρμογή και παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Η εταιρεία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και έχει εκπονήσει μελέτες και παράσχει υπηρεσίες με επιτυχία μέχρι σήμερα σε περισσότερα από 600 έργα που καλύπτουν πολλούς κλάδους, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Οι πελάτες της αποτελούνται από Τοπικές Αρχές, Υπουργεία, Κυβερνητικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διάφορους διεθνείς οργανισμούς χρηματοδότησης (όπως και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΗΕ, κ.λπ.) και άλλων βιομηχανικών / κατασκευαστικών / διαχειριστικών επιχειρήσεων).

Η ENVIROPLAN Α.Ε. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001: 2015, EN ISO 14001: 2015 και OHSAS 18001: 2007 και κατέχει επίσης μια σύμβαση αορίστου χρόνου ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης με την LLOYD'S.

Οι υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης που προσφέρονται από την ENVIROPLAN διενεργούνται από ανθρώπους με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και μεταπτυχιακές σπουδές. Η ENVIROPLAN διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας ενεργού συμμετοχής. Η έρευνα και η ανάπτυξη, σε μεγάλο βαθμό, διεξήχθη σε κοινά έργα με άλλες εταιρείες, ερευνητικά κέντρα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και με τη χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΚ.

Back to Top

Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

www.forth.gr

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1983 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η έδρα του και η Κεντρική του Διεύθυνση βρίσκονται στο Ηράκλειο της Κρήτης και αποτελείται από έξι Ερευνητικά Ινστιτούτα. Το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1985 και λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αρχικά ανήκε στο Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης και, από την ίδρυση του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) το 1987, αποτελεί ένα από τα ερευνητικά ινστιτούτα του με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Οι στόχοι του είναι:

  • Η διεξαγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας σε επιλεγμένες περιοχές των Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών
  • Η συμμετοχή του σε διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα, με σκοπό την ανάπτυξη και την εφαρμογή μαθηματικών μεθόδων και εργαλείων για την μοντελοποίηση και επίλυση σύνθετων και πολύπλοκων προβλημάτων στις επιστήμες και στην τεχνολογία.
  • Η ανάπτυξη μαθηματικών και υπολογιστικών μεθόδων και εργαλείων με σκοπό την εφαρμογή τους στην παροχή υπηρεσιών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
  • Η εκπαίδευση και κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών και μεταδιδακτορικών ερευνητών στις περιοχές των ερευνητικών του δραστηριοτήτων.

Το ΙΥΜ διαθέτει σύγχρονη υπολογιστική και εργαστηριακή υποδομή και ένα μεγάλο μέρος των ερευνητικών του δραστηριοτήτων χρηματοδοτείται από διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα. Μέσω αυτών των προγραμμάτων το ΙΥΜ έχει αναπτύξει ερευνητικές συνεργασίες με επιστήμονες σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και με διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς. Η επιτυχής ερευνητική δραστηριότητα του ΙΥΜ τεκμηριώνεται επίσης, μεταξύ των άλλων, από την ποιότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών του, και από τα άριστα αποτελέσματα των τριών μέχρι σήμερα αξιολογήσεών του από την ΓΓΕΤ. 

Ο Δρ. Ε. Χαρμανδάρης είναι Αναπλ. Καθηγητής του τμήματος «Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του ΙΥΜ/ΙΤΕ. Ο Δρ. Χαρμανδάρης ηγείται της ομάδας «Μαθηματική και Υπολογιστική Μοντελοποίηση Πολύπλοκων Μοριακών Συστημάτων» του τομέα «Σύνθετα Συστήματα (Complex Systems)» του ΙΥΜ/ΙΤΕ. Η ομάδα αποτελείται από δύο μεταδιδακτορικούς ερευνητές, δύο υποψήφιους διδάκτορες / ερευνητές, τρεις μεταπτυχιακούς φοιτητές ερευνητές και προπτυχιακούς φοιτητές που εκτελούν την πτυχιακή τους εργασία. Ο Δρ Ε. Χαρμανδάρης έχει μεγάλη εμπειρία στην υπολογιστική μοντελοποίηση πολύπλοκων καινοτόμων υλικών και την πρόβλεψη των ιδιοτήτων τους μέσω μοριακών προσομοιώσεων. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 15 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, κυρίως ως επιστημονικός υπεύθυνος.

Η ερευνητική ομάδα «Μαθηματική και Υπολογιστική Μοντελοποίηση Πολύπλοκων Μοριακών Συστημάτων» του τομέα «Σύνθετα Συστήματα (Complex Systems)» του ΙΥΜ/ΙΤΕ ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών αντικειμένων από τη βασική έρευνα μέχρι εφαρμογές που έχουν σχέση με την πρόβλεψη ιδιοτήτων και των σχεδιασμό καινοτόμων υλικών από τη μοριακή τους δομή.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε πολυμερικά νανοσύνθετα υλικά καθώς και σε βιομοριακά συστήματα.

Back to Top

Πανεπιστήμιο Κρήτης

http://www.uoc.gr/

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδρύθηκε το 1973, άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1977-78 και σήμερα αποτελείται από 5 Σχολές και 17 Τμήματα καθώς και έναν αριθμό συνεργαζόμενων ερευνητικών ινστιτούτων όπως το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είναι άρτια στελεχομένο με περίπου 500 μέλη Ακαδημαϊκού προσωπικού διεθνούς κύρους που υποστηρίζονται από περίπου 300 μέλη άρτια εκπαιδευμένου τεχνικού προσωπικού που εστιάζουν στην έρευνα και την εκπαίδευση περίπου 16000 προπτυχιακών και 2500 μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης εστιάζει στη διασφάλιση και ανάδειξη της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου.  Με συνέπεια και διαρκή προσπάθεια, έχει κατορθώσει να συναγωνίζεται επάξια τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στην ποιότητα της έρευνας και στην μεταπτυχιακή εκπαίδευση.  Είναι το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο που, από το 2000, επεδίωξε την εξωτερική αξιολόγηση για το σύνολο των δραστηριοτήτων του (το 2000 από προσκεκλημένους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και τo 2001 από την European University Association – EUA. Η Σχολή Θετικών Επιστημών περιλαμβάνει επτά Τμήματα μεταξύ των οποίων και το διεπιστημονικό Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, το οποίο κατατάσσεται ανάμεσα στα καλύτερα της Ευρώπης. Το Τμήμα άρχισε να λειτουργεί το προπτυχιακό πρόγραμμα από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 οπότε δέχθηκε τους πρώτους 50 φοιτητές του ενώ το μεταπτυχιακό του πρόγραμμα ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004. Φιλοδοξία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών είναι να αναδειχθεί σε ένα σύγχρονο, πρωτοπόρο και δυναμικό κέντρο ανάπτυξης ενός γνωστικού αντικειμένου προτεραιότητας και αιχμής, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας και οικονομίας.

Η έρευνα στο πεδίο των Υλικών στο Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υλικών συστημάτων, εφαρμογών και τεχνικών. Κοινός στόχος είναι η κατανόηση των θεμελιωδών ιδιοτήτων των υλικών ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη νέων υλικών και πρωτοποριακών τεχνικών. Η διεπιστημονική έρευνα στο Τμήμα εστιάζεται στα ακόλουθα πεδία: 

  • Βιοϋλικά    
  • Επιστήμη Πολυμερών και Κολλοειδών    
  • Θεωρητική και Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών    
  • Μαγνητικά Υλικά    
  • Οπτοηλεκτρονική    
  • Χημεία Υλικών

Η Δρ. Κ. Βελώνια είναι Επίκ. Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών και ηγείται της ομάδας “Συνθετικών Βιοϋλικών”, έχει μεγάλη εμπειρία στην σύνθεση βιοπολυμερών και βιοϋβριδικών υλικών  και την κατάλυση (σε διαλύματα και μεμονωμένα μόρια). Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 10 εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα είτε σαν επιστημονικά υπεύθυνη ή σαν συνεργαζόμενο μέλος.

Η ερευνητική ομάδα “Συνθετικών Βιοϋλικών” ασχολείται με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συνθετικών προσεγγίσεων για την σύνθεση νέων βιοϋβριδικών υλικών και βιοτεχνολογικές και βιοϊατρικές εφαρμογές τους.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε βιοϋβριδικά αποκρίσημα ή/και βιοδιασπώμενα πολυμερή. Έχει συμμετάσχει σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα (Θαλής, SNSF, CPFR).

Back to Top

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο -Εργαστήριο Αξιοποίησης Φυσικών πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

https://www.hmu.gr/

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) αποτελεί το μεγαλύτερο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί, λειτουργεί σε έξι διαφορετικές πανεπιστημιούπολεις, με περισσότερους από 18.000 φοιτητές, 600 μέλη προσωπικό. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε στις 25/04/2019, μετά την ψήφιση το πολυνομοσχεδίου, για την πανεπιστημιοποίηση του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Ο καθηγητής Θ. Μανιός, ηγείται της ομάδας (Εργαστήριο Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής - Α.ΦΥ.ΠΟ.ΓΕ.Μ) το οποίο αποτελείται από δύο μεταδιδακτορικούς ερευνητές, δύο υποψήφιους διδάκτορες / ερευνητές, τρεις ερευνητές και τέσσερις τεχνικούς. Ο Δρ Θ. Μανιός, Γεωπόνος και Χημικός Μηχανικός, με μεγάλη εμπειρία στην κομποστοποίηση και την αναερόβια χώνευση, έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 25 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, κυρίως ως επιστημονικός υπεύθυνος, και έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό μελετών ως ειδικός σύμβουλος.  Η ομάδα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που περιλαμβάνουν από βασική έρευνα των κύριων μηχανισμών της περιβαλλοντική τεχνολογίας και της διαχείρισης αποβλήτων που λαμβάνουν χώρα στις μελετώμενες βιοχημικές διεργασίες έως το σχεδιασμό και βελτιστοποίηση βιοδιεργασιών σε βιομηχανική κλίμακα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε βιολογικές διεργασίες για την επεξεργασία και αξιοποίηση διαφόρων τύπων αγροτοκτηνοτροφικών αποβλήτων, γεωργικών και οργανικών υπολειμμάτων με ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας μέσω της παραγωγής αερίων και στερεών βιοκαυσίμων (μεθάνιο κ.ά.). H ανακύκλωση, τα συστήματα διαλογής στην πηγή, η διαχείριση των αποβλήτων, η κομποστοποίηση και η αναερόβια χώνευση είναι οι κύριοι τομείς που η ομάδα έχει μεγάλη εμπειρία, παρέχοντας εργαστηριακές δοκιμές, σχέδια διαχείρισης, τεχνο-οικονομικές αξιολογήσεις και επίβλεψη εγκαταστάσεων.

Back to Top